CEO Hứa Thiện Vương

Thông tin cá nhân

CEO Hứa Thiện Vương

Họ và tên

Hứa Thiện Vương

Họ và tên

Hứa Thiện Vương

Họ và tên

Hứa Thiện Vương

Họ và tên

Hứa Thiện Vương

Họ và tên

Hứa Thiện Vương

Họ và tên

Hứa Thiện Vương

Họ và tên

Hứa Thiện Vương

Họ và tên

Hứa Thiện Vương

Họ và tên

Hứa Thiện Vương

Họ và tên

Hứa Thiện Vương

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Giữ vai trò lãnh đạo trong công ty, CEO Hứa Thiện Vương mong muốn góp phần gia tăng cơ hội cạnh tranh thương hiệu Việt thông qua cánh cửa thần kỳ internet.

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Giữ vai trò lãnh đạo trong công ty, CEO Hứa Thiện Vương mong muốn góp phần gia tăng cơ hội cạnh tranh thương hiệu Việt thông qua cánh cửa thần kỳ internet.

Sứ mệnh - Tầm nhìn

05 giá trị cốt lõi

Cánh Cam tin rằng việc thể hiện được thương hiệu và năng lực của doanh nghiệp thông qua website chính là đầu tư xây dựng một nền tảng cơ bản cho việc phát triển và vươn mình ra thế giới trong tương lai.

Cùng với việc quản trị và thu thập data đén từ website giúp doanh nghiệp đưa ra được những chiến lược quan trọng trong tương lai giúp đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn.

Chữ Tín

Chữ Tín

Luôn giữ chữ TÍN với Khách hàng, với đối tác, với cộng sự - nhân viên, với cổ đông trong mọi cam kết, mọi giao dịch và trong tất cả các dịch vụ mà Cánh Cam cung cấp.

Thành tựu

Thành tựu

Trong hơn 15 năm hoạt động Cánh Cam mang về hơn 2000 Doanh nghiệp có website hoạt động hiệu quả. Được các doanh nghiệp tỉ đô; doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp đầu ngành tin tưởng và sử dụng dịch vụ ví dụ như Sony; Sabeco, Chubb,…

Cánh Cam có hơn 50 chuyên viên; sản phẩm đa dạng từ Web ECommere đến Web App; Web thương hiệu; Các giải pháp tiếp thị trực tuyến

Dù cho đang trong thời kỳ kinh tế không ổn định; nhưng mục tiêu và thị phần luôn đạt kết quả tăng trưởng ổn định.